A. Labelkan bagi tiap-tiap gambarajah berikut:

Fungsi tangki simpanan air ialah………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

 1. ………………………………………….. 
 2. …………………………………………. 
 3. …………………………………………. 
 4. …………………………………………. 
 5. …………………………………………. 
 6. …………………………………………. 
 7. …………………………………………. 
 8. …………………………………………. 
 9. …………………………………………. 

Fungsi tangki simbah ialah……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

 1. …………………………………………. 
 2. …………………………………………. 
 3. …………………………………………. 
 4. …………………………………………. 
 5. …………………………………………. 
 6. …………………………………………. 
 7. …………………………………………. 
 8. …………………………………………. 
B. Namakan dua jenis tangki simbah :

I. ……………………………………….. 

II. …………………………………
Advertisements