Namakan alatan  dan padankan kegunaan alatan tangan yang berikut

Alatan

Kegunaan

1.

……………………………………………………………………

Memotong batang paip dengan memusingkan tangkat pemulas
2.

……………………………………………………………………

Membuka dan mengetatatkan nat dan pili
3.

……………………………………………………………………

Mengapit paip semasa kerja pemasangan
4.

……………………………………………………………………

Memotong paip besi bergalvani, paip PVC dan paip poli
5.

……………………………………………………………………

Membuang gerigis dan tepi tajam pada bahagian dalam paip
6.

……………………………………………………………………

Memegang objek bulat
Advertisements